25 april, 2018

Mirakel följer ingen världslig ordning – Av Birro

Statyer som blöder, sår som oförklarligt slår ut i handflator och spikmärken i fötterna. Syner, visioner, uppenbarade sanningar. 3-0 mot Barcelona. Ett mirakel kan se ut som helst. Men det […]